Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

20 mei 2019 | 15 Iyyar 5779

Chajee Sara

Chajee Sara

Dit commentaar wil ik opdragen aan de nagedachtenis van de mensen die afgelopen sjabbat zijn vermoord tijdens een sjoeldienst in Pittsburgh. Moge hun zielen gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven.

In de sidra “Chajee Sara” vind je het prachtige verhaal waarin de knecht van Awraham de opdracht krijgt om een vrouw te zoeken voor Jitschak. Hoewel het verhaal het kantelpunt is tussen de Awrahams-verhalen en de verhalen over Jitschak is in het hele hoofdstuk de anonieme knecht de persoon die spreekt en handelt en daarmee het meest prominent aanwezig is. De knecht, die afwisselend spreekt over “de God van Awraham”, “de God van mijn heer” en “mijn God”, maakt daarmee deel uit van de aartsvaderverhalen. Dat is aanleiding voor een aantal commentaren om in dit verband een uitspraak te citeren die te vinden is in de midrasj-bundel “Tana de-bee Eliahoe”:

Iedereen is verplicht tot zichzelf te zeggen: ‘wanneer zullen mijn daden worden als de daden van Awraham, Jitschak en Ja’akov?’

Het is een opmerkelijk citaat. Op het eerste gezicht lijkt het wel een soort grootspraak. Hoe kun je van jezelf zeggen dat je wilt dat je daden zullen zijn als de daden van de Aartsvaders en Aartsmoeders? Heb je hoe dan ook wel daden die de moeite waard zijn? Kunnen wij, als gewone mensen, onze daden vergelijken met die van deze grote voorgangers?

Mensen worden, in het algemeen in het Jodendom, niet gezien als per sé goed of slecht. De verhalen in de Tora maken wel duidelijk dat de mens van nature een tikje opstandig is. Tegelijkertijd is de mens niet van nature slecht en zeker niet machteloos ten opzichte van zijn of haar lot. De mens is, binnen beperkingen, wel degelijk in staat het goede te kiezen en daarmee het verschil te maken, in haar of zijn eigen leven en in dat van anderen. De Joodse traditie stelt zelfs dat het verkeerd is jezelf als betekenisloos te zien. Als je dat doet kan dat ertoe leiden dat je niet in actie komt wanneer dat wel van je gevraagd wordt. Als je zegt “ik kan hier toch niets aan doen”, zul je bereiken dat er inderdaad niets aan gedaan wordt, je creëert je eigen waarheid. Wat er gebeurt is datgene waar je bang voor bent. Gebrek aan ambitie is daarmee onderdeel van het kwade en leidt, in die zienswijze, tot een slecht resultaat.

Het heeft zin om jezelf te zien als de anonieme knecht die op pad gaat voor zijn baas. Niet met zekerheid, maar wel met hoop dat de opdracht waarmee je bent weggestuurd te volbrengen is. Want ook wij zijn deel van het verhaal dat begint bij de Aartsvaders en -moeders.

Nieuws

De Rabbijn legt uit: Ellestok ... Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: Poerim 5779 Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: 50-jarig Jubileum LJG Lees meer >>

mei

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31