Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

21 juni 2021 | 11 Tammuz 5781

Choekat als managementprobleem

Choekat als managementprobleem

In de sidra Choekat, vanaf Bemidbar [Numeri] 20:1, wordt het bekende verhaal verteld van Mosjé die de rots slaat, waarna hem door God wordt gezegd dat hij het land niet in mag. Ook hij zal, net zoals alle anderen van zijn generatie, sterven in de woestijn.

Ik ga er van uit dat de meesten van jullie, net als ik tot voor kort, ervan uitgaan dat Mosjé werd gestraft voor het slaan van de berg. God had hem immers verteld dat hij de berg moest aanspreken. Deze interpretatie van dit verhaal uit de Tora is het meest bekend en komt uit het commentaar van Rasji. Verschillende andere commentatoren hebben echter een probleem met de uitleg van Rasji. Waarom liet God hem speciaal zijn staf meenemen, toen Hij tegen hem zei dat hij water uit de rots zou krijgen? Die staf heeft geen functie bij spreken, wel bij slaan. In Sjemot [Exodus] 17:6 is er een verhaal dat parallel loopt met het onze en waar Mosjé opdracht krijgt de rots te slaan. Waarom is het hier verkeerd?

We hebben in de sidra Choekat dus te maken met een ingewikkelder probleem. En hoewel de commentatoren het wel eens zijn over de aard van dat probleem is er verschil van mening over de oplossing. Ik geef jullie nu de versie van Ibn Ezra (Spanje, 12e eeuw). Ibn Ezra wijst er op dat Mosjé en Aharon, wanneer het volk (alweer) bij hen klaagt over gebrek aan water, niet zelf in actie komen. In de tekst van de Tora staan geen woorden van de twee broers in antwoord op het klagen van het volk. Nadat ze de klacht hebben aangehoord gaan ze naar de Tent der Samenkomst om te horen wat God te zeggen heeft. Die lost het probleem eerst op en komt dan bij Mosjé en Aharon terug om hen de oren te wassen en hun 'contract' te beëindigen.

Voor Ibn Ezra is de echte zonde van Mosjé en Aharon dus niet het slaan van de berg. Dat ze niet zelf probeerden het volk toe te spreken en tot rede te brengen is het probleem. Gebrekkig leiderschap dus.

Nieuws

Fotoalbum toegevoegd: Dagtocht Rotterdam op 25 augustus 2019 Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: Poerim 5780 Lees meer >>
De Rabbijn legt uit: Offer... Lees meer >>

juni

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30