Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

21 juni 2021 | 11 Tammuz 5781

Ki Tétsé

Ki Tétsé

Wat doet onze ervaring met ons? Hopelijk maken wij gedurende ons leven alleen maar mooie, prettige gebeurtenissen mee. De realiteit is natuurlijk dat dit niet zo is. Gedurende ons leven verzamelen wij ervaringen die wij opslaan in onze herinnering. Het is deze herinnering die mede bepaalt hoe wij nieuwe situaties tegemoet treden. Het zou wel mooi zijn als we negatieve herinneringen gebruikten als voorbeeld, om zelf een beter mens te worden (“zoals ik behandeld ben, zo wil ik een ander niet behandelen”). We weten echter dat de realiteit anders is. Wie opgelicht of mishandeld wordt, weet wat anderen kunnen doen. Veel mensen worden daar argwanend en cynisch van. Dat geldt voor onze persoonlijke herinnering, maar ook wel voor de “aangeleerde” of “voorgeleefde” herinnering, uit de verhalen en ervaringen van onze ouders en onze omgeving.

De sidra van deze week, Ki Tétsé, bestaat vooral uit allerlei Halachot die de bepalen hoe je met andere mensen moet omgaan, in geval van oorlog, wanneer je een verdwaald huisdier hebt gevonden, bij uit de hand gelopen relaties, bij handel en in de omgang met de arme. In deze reeks komt twee keer een motivatie voor uit de “gemeenschappelijke herinnering” van het volk aan Egypte en de uittocht. In Dewarim [Deuteronomium] 24: 18 staat: “Je zult je herinneren dat je slaaf was in Egypte en dat de Eeuwige , je God je heeft verlost van daar. Daarom geef ik je de opdracht dit te doen”. Een hoofdstuk verder, in 25:17-19 lezen wij: “Vergeet niet wat Amalek je onderweg aangedaan heeft, toen je uit Egypte wegtrok: hij ontmoette je onderweg en overviel bij je in de achterhoede alle zwakken achter je, terwijl je moe en uitgeput was; en hij vreesde God niet. Als de Eeuwige, je God, je rust gegeven heeft van al je vijanden van rondom, in het land dat de Eeuwige, je God, je als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zó zijn dat je de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet!¨.

Wanneer mijn vader vertelde over zijn ervaring in de kampen, vertelde hij niet over de dieptepunten, de ellende en ontbering die hij daar had meegemaakt. Wat hij vertelde was vooral over de hoogtepunten, de momenten waarop hij kon denken zijn eigen lot te hebben bepaald, en de bevrijding uit het kamp. Dat was wat hij zich wilde herinneren.

Wat moet je je precies herinneren en wat moet je uitgangspunt zijn bij je handelen? Ik denk dat de oproep niet is bedoeld om slavernij het uitgangspunt van je handelen te laten zijn. De slavernij en  de verraderlijke aanval door de Amalekieten zijn juist hetgeen je moet vergeten. Wat Tora ons wil vertellen is dat het de herinneringen aan de redding zijn die ons handelen zouden moeten bepalen wanneer wij anderen tegemoet treden. Dat is moeilijk (daarom wordt het expliciet genoemd) en gaat niet is één keer goed. Je moet je daarom keer op keer herinneren Amalek te vergeten. 

Nieuws

Fotoalbum toegevoegd: Dagtocht Rotterdam op 25 augustus 2019 Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: Poerim 5780 Lees meer >>
De Rabbijn legt uit: Offer... Lees meer >>

juni

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30