Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

16 september 2019 | 16 Elul 5779

Ki Tawo

Ki Tawo

Het thema “uitverkiezing” is geen populair thema in de Liberaal Joodse wereld. Ik schrijf er niet vaak over en dat geldt ook voor de meeste van mijn collega’s. Het idee dat een volk of groep "beter is" en daaraan speciale rechten kan ontlenen, is een ziekte van de negentiende en twintigste eeuw die helaas nog niet verdwenen is. We weten allemaal tot welke vernietiging en chaos dat kan leiden. Ook op het persoonlijke vlak wordt veel kwaad gedaan door mensen die denken dat hun het recht toekomt om de grenzen van anderen over te gaan. Gelukkig is daar in onze tijd aandacht voor.

In veel van de teksten van Tora wordt gesproken over een speciale relatie tussen het Joodse volk en God, ook in de sidra Ki Tavo die wij deze week lezen. In Dewarim [Deuteronomium] 26:17-19 staat:

Met de Eeuwige heb je vandaag de afspraak gemaakt dat Hij jullie tot een God zal zijn, dat jullie volgens Zijn richtlijnen zult gaan, dat jullie Zijn verordeningen, Zijn geboden en Zijn bepalingen in acht zult nemen, en dat jullie Zijn stem zult gehoorzamen. En ook heeft de Eeuwige vandaag met julie afgesproken dat jullie voor Hem een volk zult zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is, zoals Hij tot jullie gesproken heeft, en dat jullie al Zijn geboden in acht moet nemen, en dat Hij jullie een plaats zal geven, hoog boven alle volken die Hij gemaakt heeft, tot lof, tot een naam en tot sieraad; en dat jullie een heilig volk zult zijn voor de Eeuwige, jullie God, zoals Hij gesproken heeft.

Dat is allemaal nogal wat. Je moet alles doen wat God heeft gezegd en daarvoor in de plaats wordt het Joodse volk opgetild, hoog boven andere volkeren.

Wanneer ik, na het overlijden van een ouder, met volwassen kinderen spreek, vraag ik gewoonlijk hoe zij zich hun vader of moeder willen herinneren. Vaak hoor ik dan, van verschillende kinderen, verschillende verhalen over hun ouder waarmee zij een bijzondere band hadden. Het was de persoonlijke relatie met hun vader of moeder waarbinnen zij zich speciaal voelden. Een ouder die het goed doet, weet alle kinderen het gevoel te geven dat ze er speciaal voor hem of haar zijn. Niemand uitgezonderd.

In die zin denk ik dat je ook kunt spreken over de speciale relatie die het Joodse volk met de Ene God heeft. Een relatie van wederzijdse verantwoordelijkheid voor de schepping waar wij, samen met God, deel van uitmaken. Zonder dat we daarmee de mogelijkheid wegnemen dat een ander ook een unieke en persoonlijke relatie heeft, die anders gekleurd is.

In de tekst die ik net citeerde, wordt steeds het woord “hajom” herhaald, “de dag” of “vandaag”. Het boek Dewarim bestaat uit de woorden die Mosjé aan het eind van zijn leven spreekt tot het Joodse volk dat voor hem staat aan de grens van het beloofde land. We lezen die woorden vaak alsof ze, door alle generaties heen, gesproken zijn tot onszelf. Wijzelf staan daar vandaag, samen met alle andere generaties, vóór Mosjé om deel te worden van dit verbond. De afspraak tussen God en mens is niet duizenden jaren geleden gemaakt maar vandaag, met ons.

Rosj Hasjana is in een aantal opzichten “de dag” bij uitstek. Een van de teksten die wij op Rosj Hasjana zingen (Machzor, blz. 155), is een echo van de tekst uit onze sidra. Het gebruikt de woorden “hajom” als refrein.

Geeft ons kracht vandaag,
Geef ons zegen vandaag,
Maak ons groot vandaag,
Wil het goede voor ons zoeken, vandaag,
Luister naar onze verzuchting, vandaag,
Aanvaard toch ons gebed, in barmhartigheid en met goede wil, vandaag.

Nieuws

Fotoalbum toegevoegd: Dagtocht Rotterdam op 25 augustus 2019 Lees meer >>
De Rabbijn legt uit: Uit je dak gaan ... Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: 50-jarig Jubileum LJG Lees meer >>

september

  • <  
  •   >
z m d w d v z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30