Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

27 november 2022 | 3 Kislev 5783

Korach

Korach

Korach is een Leviet. Dat wil zeggen dat hij, net als Mosjee en Aharon afstamt van Levie, één van de zonen van Ja’akov. De Levieten hebben binnen het stammenverband een aparte rol. Het zijn dienaren in de Tabernakel, later in de Tempel. Wanneer verderop in Tora het land verdeeld wordt onder de stammen, krijgen ze, anders dan de andere stammen, geen deel van het land toegewezen. Levieten zijn stadsbewoners die leven van de offergaven en tienden (zeg maar, belasting). Aharon, één van de Levieten, wordt de stamvader van de Kohaniem, de priesterfamilie. Koheen is dus niet een stam, maar een “clan” binnen de stam Levie.

Korach is niet tevreden met zijn rol als gewone Leviet en komt in opstand, samen met 250 andere Levieten. In een soort Godsoordeel wordt deze opstand bestraft. Mosjee geeft opdracht aan de mannen om klaar te staan met een wierookschep (machta in het Hebreeuws) in de hand. God zelf zal kiezen wie hij wil dat het wierookoffer brengt. Korach en al zijn spullen verdwijnen in een gat in de grond, ze gaan rechtstreeks naar het dodenrijk. De 250 mannen verbranden, de wierookscheppen blijven over. Tora is niet voor watjes.

Korach is dus van de aardbodem verdwenen maar niet uit de geschiedenis. In het verhaal zelf wordt verteld dat de wierookscheppen moeten worden ingezameld, ze zijn gewijd. Ze worden platgeslagen. Samen vormen ze de beplating van het Altaar, als een aandenken aan de gebeurtenissen.

Voor ons is het altaar niet meer zichtbaar. De naam van Korach is echter ook op andere plaatsen in Tenach overgebleven. In het Psalmenboek bijvoorbeeld. Verschillende psalmen hebben een opschrift dat verwijst naar Korach en zijn familie. De 150 Psalmen die we in Tenach vinden, zijn overblijfselen van de liturgie van de Tempel. Ze werden in de Tempel gezongen door Levieten. Als begroeting van de binnenkomende mensen of als begeleiding bij de offerdienst.

Psalm 84 is een van de Psalmen van Korach. Ik heb hem hieronder opgenomen. We kunnen het lezen als een virtuele beplating van het Altaar, een herinnering dat ook wij wel eens in opstand komen. Soms, maar niet altijd, terecht.

Voor de koorleider. Op de wijs van
“De Gatitische”.
Een psalm van de kinderen van Korach,

Hoe liefdevol is Uw woning, Eeuwige Tsevaot.
Mijn levensgeest wordt zwak, smacht
Naar de Tempelhoven van de Eeuwige .
Mijn hart en mijn lijf zingen om de Levende God.
Zelfs de kleine vogel heeft een huis gevonden
En de zwaluw een nest
Waarin ze haar jongen neerlegt, bij Uw Altaren,
Eeuwige Tsevaot, Mijn koning en mijn God.

Gelukkig wie wonen in Uw huis,
Steeds mogen zij U loven. sela

Gelukkig wiens kracht in U is,
De route naar U in hun hart.
Ze trekken door het Baka dal, maken het een oase,
Ja, de vroege regen daalt als zegen neer, Moree is met zegen overdekt.
Ze gaan van kracht naar kracht,
Om zich in Tsion voor God te tonen.

Eeuwige, God Tsevaot, hoor mijn gebed,
Nijg Uw oor naar mij, God van Ja’akov. Sela 

Ons schild, God, kijk,
Zie Uw gezalfde in het gezicht.
Zeker, beter één dag in Uw Tempelhoven
Dan duizend die ik koos.
Liever op de drempel van Gods huis
Dan wonend in de tenten van slechte mensen,

Want de Eeuwige God is zon en schild,
Goedgunstigheid en eer schenkt de Eeuwige.
Het goede houdt Hij niet terug
Van wie onbevangen op weg gaan.

Eeuwige Tsevaot,
Gelukkig de mens die op u vertrouwt.

Nieuws

Fotoalbum toegevoegd: installatie Rabbijn Peter Luijendijk op 19 juni 2022 Lees meer >>
De Rabbijn legt uit: Offer... Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: op Sjabbat 21 mei 2022 nam Albert afscheid als rabbijn van onze LJG Lees meer >>

september

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30