Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

16 september 2019 | 16 Elul 5779

Matot-Masee

https://www.sierratradingpost.com/blog/camping/tent-stakes-best/

Matot-Masee

Je kunt Tora op allerlei manieren lezen. Je kunt bijvoorbeeld het verhaal van de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn lezen langs de lijnen van de geboorte en de groei van een kind. De doortocht van de Schelfzee wordt dan de geboorte van het volk Israel en het geven van Tora een soort bar- of bat mitswa, het moment waarop de verantwoordelijkheid voor de eigen daden belangrijk wordt. De jaren in de woestijn zijn als een puberteit of ook wel de wittebroodsweken, de prille relatie tussen het volk en God. Het is niet een nieuwe manier om het verhaal te lezen, de profeten deden het al. Jirmeja beschrijft de relatie tussen God en Israel in de woestijn zo:

Zo zegt de Eeuwige: Ik denk aan jou, aan de genegenheid van je jeugd, aan de liefde van je bruidsdagen, toen je achter Mij aan ging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. (Jirmeja[Jeremia] 2:2)

Deze week lezen we de gecombineerde sidrot Matot en Masee, de laatste stukken van het vierde boek van de Tora. Ze beschrijven de laatste gebeurtenissen in de woestijn en de voorbereidingen voor de intrede in het Beloofde Land. De sidra Masee begint met een terugblik:

Dit zijn de reis-etappes van de Israëlieten, die uit het land Egypte vertrokken zijn, ingedeeld naar hun legers, door de dienst van Mosjé en Aharon. Mosjé schreef hun vertrekpunten op, van rustplaats tot rustplaats, op bevel van de Eeuwige. Dit nu zijn hun rustplaatsen, ingedeeld naar hun vertrekpunten. (Bemidbar [Numeri] 33:1-2)

Wat volgt is een lijst met 42 stadia, als volgt:

Zij braken op van Elim en sloegen hun kamp op aan de Schelfzee.
Zij braken op van de Schelfzee en sloegen hun kamp op in de woestijn Sin.
Zij braken op uit de woestijn Sin en sloegen hun kamp op in Dofka…

Kortom, niet de meest spectaculaire tekst van Tora. Het is zelfs een beetje vreemde lijst. Het is een beschrijving van de route die afgelegd is, zonder dat duidelijk wordt wat er nou gebeurd is. Het lijkt alleen de weg te beschrijven, niet het proces. Alsof het reizen zelf belangrijker is dan het ergens zijn.

Een van de centrale begrippen in de Kabbala is de gedachte dat je Tora ook kunt lezen als een persoonlijke tocht. De beschrijving van de tocht door de woestijn is dan niet meer alleen de beschrijving van de ontwikkeling van het volk Israel, maar ook die van de individuele mens. In het bijzonder deze vreemde, wat kille lijst is een aanleiding voor veel commentatoren om de brug te slaan tussen het grote verhaal van de geschiedenis van het volk en de individuele reis van de mens. De les, leren de commentatoren ons, is om mentaal in beweging te komen. Je moet in staat zijn te zoeken naar je eigen volwassenheid, de keuze maken om verkeerde gewoonten te verlaten en goede op te zoeken. Tentpinnen uit te trekken, elders in te slaan.

Jodendom leert ons dat wij mensen, binnen bepaalde grenzen, de keuze hebben wat wij met ons leven doen. Maar om die keuze inhoud te geven, moet je wel in beweging durven komen.

Nieuws

Fotoalbum toegevoegd: Dagtocht Rotterdam op 25 augustus 2019 Lees meer >>
De Rabbijn legt uit: Uit je dak gaan ... Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: 50-jarig Jubileum LJG Lees meer >>

september

  • <  
  •   >
z m d w d v z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30