Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

16 september 2019 | 16 Elul 5779

Naso

Naso

De sidra van deze week bevat, onder meer, Birkat Kohanim, de Priesterzegen. Het is de zegentekst die bij ons bijna aan het eind van de Amida wordt gezongen door de chazan. De tekst vind je in Tora in Bemidbar [Numeri] 6:23-26. Ik begin met iets dat lijkt op een letterlijke vertaling.

De Eeuwige zei tegen Mosjé: Spreek tegen Aharon en zijn kinderen en zeg: Zo moet je de kinderen van Israël zegenen:
Moge de Eeuwige je zegenen en je bewaken,
Moge de Eeuwige zijn gezicht over je doen oplichten en je welgezind zijn,
Moge de Eeuwige Zijn gezicht over je opheffen en je vrede geven.
Zij zullen Mijn Naam op de kinderen van Israël plaatsen en Ik zal hen zegenen.

De tekst zal jullie allemaal wel vertrouwd voorkomen maar dat wil niet zeggen dat het echt helder is wat er bedoeld wordt. In onze Sidoer vind je deze interpretatie (blz. 292):

Moge de Eeuwige je zegenen en beschermen,
Moge de Eeuwige Zijn licht over je laten stralen en je liefde geven,
Moge de Eeuwige altijd bij je zijn en je met vrede omgeven.

De meeste traditionele Joodse commentaren lezen de eerste regel van de zegen als een vraag om de invulling van onze primaire behoeften in de relationele en materiële zin. Zegen is veel kinderen of, gewoon, eten en drinken en een dak boven je hoofd. De vraag om bescherming is de uitdrukking van onze wens om die invulling stabiel te laten zijn.

De tweede regel van de zegen spreekt over de wens dat God ons, als het ware, toelacht. Het gaat over onze ambities en plannen en spreekt over de behoefte van Goddelijke steun daarvoor. Het is onze hoop dat, wat wij willen bereiken in ons leven, op de een of andere manier gaat lukken.

Als je kijkt naar de derde regel van de zegen, dan zie je dat de vertaling in de Sidoer het meest afwijkt van de letterlijke vertaling. In de letterlijke tekst wordt gesproken over God die zijn gezicht opheft. In de Siddoer wordt dat de wens dat God altijd bij je is.

Opheffen van een gezicht, dat van God of van onszelf, heeft in Tora een specifieke betekenis die te maken heeft met vergeving van schuld. In veel van de psychologie van de twintigste eeuw werd schuldgevoelens genoemd als een nutteloze emotie die mensen er maar van weerhoudt om zichzelf tot expressie te laten komen. Mogelijk is dat de reden dat er in onze vertaling een andere invulling is gegeven. Het neemt niet weg dat echte schuld bestaat en ook dat wij allemaal gedurende ons dagelijks leven wel dingen doen waarop wij niet trots zijn. Schuldvergeving heeft te maken met onze behoefte met onszelf en met onze medemens in vrede te kunnen leven.

De zegen eindigt met vrede. Vrede, zegt onze commentaartraditie, is de grootste zegen bij uitstek. Maar wat is vrede precies? In de Joodse traditie is vrede niet alleen de afwezigheid van oorlog. “Sjalom” betekent in eerste instantie “heelheid”, “volledigheid”. Sjalom Noach Berezovsky zegt dat de wereld is opgebouwd uit tegenstellingen, als water en vuur. Hij beschrijft “Sjalom” als de kracht in de wereld die alles bij elkaar houdt. Zeg maar, van de gluonen op het niveau van de elementaire deeltjes tot aan de wil van mensen om het met elkaar uit te houden en een samenleving op te bouwen. Vrede is het doen samengaan, als één geheel, van tegenstellingen. Dat gaat niet vanzelf. Daar is kracht voor nodig.

Nieuws

Fotoalbum toegevoegd: Dagtocht Rotterdam op 25 augustus 2019 Lees meer >>
De Rabbijn legt uit: Uit je dak gaan ... Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: 50-jarig Jubileum LJG Lees meer >>

september

  • <  
  •   >
z m d w d v z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30