Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

26 september 2021 | 20 Tishri 5782

Pinchas

Pinchas

Niet alle verhalen van Tora zijn even mooi of passen naadloos bij ons eigentijdse gevoel van wat goed is om te doen, en wat niet en Tora is zeker geen kinderliteratuur. Tora beschrijft vaak het gedrag van mensen die afgoden dienen in seksuele termen, andere goden dienen is dan een vorm van prostitutie. Seksueel verkeer met afgodendienaren wordt in dezelfde termen beschreven. Pinchas, degene waar onze sidra naar is genoemd, verzoent het Joodse volk door een Joodse man en een Midianitische vrouw te doorsteken. Samen, in één keer.

Pinchas wordt voor deze daad zeer groots door God beloond. “Zie, Ik geef hem(Pinchas) Mijn verbond van vrede: hij, en zijn nageslacht na hem, zullen het verbond van het eeuwige priesterschap hebben, omdat hij zich voor zijn God heeft ingezet en verzoening voor de Israëlieten heeft gedaan.” (Bemidbar [Numeri] 25:12-13)

Pinchas krijgt dus een dubbel verbond aangeboden, of misschien zijn het wel twee kanten van hetzelfde verbond. Een van de belangrijkste taken van een Kohén in de Tempel in Jeruzalem was het bewerken van verzoening tussen mens en God. Wij mensen zijn nou eenmaal geneigd, ook als we het goed menen, soms een beetje een bende te maken van ons leven. In de relatie met God betekent dat, dat een duidelijke manier om verzoening te krijgen nodig is. In de tijd dat de Tempel er nog was, kon dat voornamelijk door verschillende offers en daar heb je een Kohén voor nodig. Tegenwoordig is daar Jom Kippoer voor, Grote Verzoendag. Het “verbond van vrede” zou je dus kunnen lezen als de taak om vrede tussen God en mens te bewerkstelligen.

Wij hebben in het Jodendom ook een traditie van rechtsgedingen met God. De oudste bron daarvoor staat in het boek Iov [Job]. Iov heeft een appeltje te schillen met God die, voor een weddenschap met de Hemelse Aanklager, een mens in het verderf heeft gestort. Een nieuwere versie van het rechtsgeding met God is de aanklacht die Levy Jitschak van Berdichef schreef: “A Din Torah mit Gott” (je kunt allerlei uitvoeringen op Youtube vinden, bv. https://www.youtube.com/watch?v=JgUADRle1qQ). Als Joden weten we als geen ander dat God proberen te dienen niet altijd makkelijk is. Boos zijn op God, op de wereld of op jezelf heeft vaak te maken met het chaotische of gebrokene in ons menselijk bestaan. Het woord "Sjalom" in het Hebreeuws is nauw verwant met "Sjalem", "Heelheid". Misschien is het “verbond van vrede” wel tweezijdig en was het priesterschap ook bedoeld om de mens, met behulp van het ritueel, met God te verzoenen en zo de heelheid en volledigheid van ons bestaan te bewerkstelligen. Wie weet zou dat ook wel een deel van de rol van de moderne rabbijn moeten zijn.

Midrasj Raba laat ons zien hoe belangrijk “vrede” in het Jodendom is. “Als iemand van een reis terugkomt, vragen we “sjalom, vrede?”. Als we ’s ochtends iemand tegenkomen, vragen we naar vrede, en ook als we in de avond iemand tegenomen vragen we naar vrede. Aan het eind van het Sjema (in de avond) vragen we de Eeuwige om de sterrenhemel als de soeka van vrede over ons uit te spreiden. Birkat Kohanim, de priesterzegen eindigt met “Sjalom”. De Amida, het staand-gebed, eindigt met Sjalom. Vrede is de essentie van alle goeds. De sidra Pinchas leert ons dat je je er wel voor moet inzetten. Vrede komt niet vanzelf. 

Nieuws

Fotoalbum toegevoegd: Dagtocht Rotterdam op 25 augustus 2019 Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: Poerim 5780 Lees meer >>
De Rabbijn legt uit: Offer... Lees meer >>

september

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30