Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

01 oktober 2022 | 6 Tishri 5783

Re’e

Re’e

In de sidra Re’e komt dit vers voor:

Achter de Eeuwige, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden. (Dewarim [Deuteronomium] 13:5)

Geboden en stem, die zijn niet zo ingewikkeld. Maar dat achter God aangaan, hoe doe je dat?

Midrasj Tanchoema stelt die vraag en citeert dan allerlei teksten uit Tenach die laten zien hoe onmogelijk dat is. Tenminste als je de zin letterlijk neemt. Het zijn teksten waarin God wordt vergeleken met storm, vuur en het kolken van de zee. En sluit dan met woorden van Psalm 25:10 die in de mond van Mosjee worden gelegd: “Dit is niet wat ik jullie heb gezegd maar: ‘Alle wegen van de eeuwige zijn goedertierenheid en trouw’ ”. 

De conclusie van de midrasj is niet zo bijzonder. Dat Gods wegen goedertierenheid en trouw zijn, is bijna een cliché. En dat van ons goede, liefhebbende daden worden gevraagd en trouw aan onze medemens, ligt ook wel voor de hand. Het bijzondere van de midrasj zit eigenlijk juist in de verschillende citaten waarin God wordt vergeleken met vuur, storm en kolkend zeewater. Krachten van destructie. Het is geen liefdevol beeld dat van God wordt neergezet. Er gebeurt van alles in onze wereld. Er is veel destructie. Meestal door mensenhand, soms ook door krachten van de natuur. Of door een ongeluk, vooroorzaakt door nalatigheid.

De les die de midrasj ons wil leren, wordt volgens mij duidelijk als je je probeert te verplaatsen in wat het zou betekenen om de wegen van God te volgen als die uit vuur, storm en water zouden bestaan. Het is een les die betekenisvol was in vroeger jaren, maar ook nog steeds in onze tijd. Betekent ‘Achter de Eeuwige aan gaan’ dat wij, mensen, ons leven moeten wijden aan destructie? 

Niet dus, zegt Mosjee volgens de midrasj. De Eeuwige kent in Tenach verschillende eigenschappen. Van ons wordt in deze sidra gevraagd om na te denken over welke weg wij willen kiezen. En dan weg te blijven van geweld in naam van de Eeuwige en te kiezen voor goedertierenheid en trouw. 

De wegen van God volgen betekent wegblijven bij extremisme.

Nieuws

Fotoalbum toegevoegd: installatie Rabbijn Peter Luijendijk op 19 juni 2022 Lees meer >>
De Rabbijn legt uit: Offer... Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: op Sjabbat 21 mei 2022 nam Albert afscheid als rabbijn van onze LJG Lees meer >>

oktober

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31