Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

06 december 2019 | 8 Kislev 5780

Rosj Hasjana 5775

Rosj Hasjana 5775

Wie gelooft er nog dat de Eeuwige op Rosj Hasjana al onze namen bijschrijft in een groot boek en de beslissing over leven en dood op Jom Kippoer bezegelt? De symboliek, zoals je deze vaak tegenkomt in eenvoudige beschrijvingen van de Hoge Feestdagen lijkt veel te veel op Sinterklaas en zijn Grote Boek om nog acceptabel te zijn. Hoewel Tora geen enkel probleem heeft met het beschrijven van Gods daden in menselijke termen (‘wandelen in de avondwind’: Beresjit [Genesis] 3:8; ‘met uitgestrekte arm’ Sjemot [Exodus] 6:6) geeft Tenach geen beschrijvingen van het uiterlijk van God. Niet dat God in de Tora geen uiterlijk heeft, het is alleen geen onderwerp waarover gesproken wordt. Het meest duidelijk wordt dat wel in Sjemot 24:10. Mosjé is met de zeventig oudsten de berg Sinaï opgegaan. God openbaart zich aan deze mensen, maar alles dat Tora weet te zeggen is: “En zij zagen de God van Israël. Onder Zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf”. Zij, de mensen die de berg opgingen, zagen God, maar alles wat wij te horen krijgen is dat Zijn voeten op de blauwe hemel stonden.

Geen Sinterklaas dus. Maar als we niet meer kunnen geloven in de naïeve beelden van Rosj Hasjana als de dag van het jaarlijkse Goddelijke oordeel, wat moeten we dan met de Hoge Feestdagen?

In het Jodendom zien wij de Eeuwige op verschillende manieren. We kunnen spreken vanuit de persoonlijke relatie met de Eeuwige over de God waaraan wij, als wij slapen gaan, onze ziel toevertrouwen. Maar speciaal op Rosj Hasjana staat een ander beeld centraal. De Eeuwige is dan de Schepper en Koning van de wereld. Of wij dat nou letterlijk menen binnen de kaders van de verhalen van Tora of daar een eigen invulling aan geven, is niet zozeer het punt. Waar het tijdens de Hoge Feestdagen om gaat is dat wij ons realiseren dat wij als Joden ook een verplichting hebben om een bijdrage te leveren aan de schepping. God vraagt van ons om ons leven inhoudsvol te leven en vorm te geven binnen de ethische en religieuze termen die Tora en traditie ons aanreiken. Het is niet God die, om maar eens een ander beeld te gebruiken, als het Hoofd van de Hemelse personeelsdienst die op de Hemelse troon zit om vast stellen wie in het komende jaar afvloeit en wie mag blijven. Wij zijn het zelf die uitgenodigd worden om de balans op te maken van ons eigen leven. Te onderstrepen wat goed is en te markeren wat anders moet, opdat wij ons een volwaardig deel van de Schepping kunnen voelen. 

Nieuws

De Rabbijn legt uit: Plaats... Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: 50-jarig Jubileum LJG Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: Dagtocht Rotterdam op 25 augustus 2019 Lees meer >>

december

  • <  
  •   >
z m d w d v z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31