Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

20 mei 2019 | 15 Iyyar 5779

Simchat Tora

Photo courtesy of Daniel Friedman on Flickr, https://www.flickr.com/photos/daniel_friedman/

Simchat Tora

In het Kabbalistische beeld is de ziel van de mens niet een eenvoudig, statisch gegeven maar iets dat is opgebouwd uit verschillende delen. Verschillende stromingen in het Jodendom beschrijven die opbouw ieder verschillend maar er zijn wel vaste elementen. Wij delen bijvoorbeeld met de grotere dieren een levensziel die ons in staat stelt de eenvoudige, intuïtieve taken van het leven uit te voeren. We hebben ook een hogere ziel die hoort bij het mens-zijn en bij beslissingen tussen goed en kwaad. Op Sjabbat krijgen wij een speciale, extra, ziel die aan het begin van de Sjabbat en feestdagen aan ons wordt toegevoegd en die aan het eind weer naar de Hemel terugkeert.

In de Zohar, het basisboek van de Kabbala, de Joodse mystiek, wordt een beeld geschetst van wat er met die extra ziel gebeurt wanneer deze terugkeert (Zohar 3:173a). Zodra de ziel terug is gekeerd van het bezoek aan de materiële wereld, wordt deze weer gekleed in zijn of haar niet-materiële vorm en komt voor de Eeuwige te staan. De Eeuwige, de Goddelijke Koning, stelt de ziel de volgende vraag: “Welke Tora-vernieuwingen heb je gevonden in de wereld?”. Als de ziel dan een antwoord weet te geven, leidt dat tot grote blijdschap. “Gelukkig is degene die vernieuwingen weet te vinden in de aanwezigheid van God in zijn of haar Tora!” De vernieuwing wordt direct voorgelegd aan, en vastgesteld door de twee Jesjivot, die van de Hemel en die van de Aarde. De Eeuwige en de Engelenschare luisteren onmiddellijk naar een nieuwe Tora-gedachte op Sjabbat en feestdagen, het leidt tot grote vreugde. De nieuwe gedachte vormt een extra bekleding, nieuwe vleugels voor een bepaald soort engelen, de Chajot.

De Zohar bestaat uit een aantal boeken, geschreven in de 13e eeuw door Mosjé de Leon, mogelijk samen met een mystieke groep waar hij deel van uit maakte. Het is geen eenvoudige tekst, je leest het niet zomaar weg. Als je het Zohar project zou willen typeren, dan is de tekst die ik aanhaalde een goed begin. De Zohar is een feest van vernieuwing waarin de Tora wordt voorzien van een totaal nieuwe laag van interpretaties. Hoewel de Zohar zich presenteert als een oude overlevering, was de totstandkoming onmogelijk zonder de overtuiging dat vernieuwing het centrum vormt van de manier waarop wij met de Tora moeten omgaan. De vreugde die de Tora brengt, komt voort uit de wil om steeds opnieuw te interpreteren

De woorden van de Zohar met zijn engelen en zielen, passen niet zo heel goed bij ons, wat rationele, Liberaal-Joodse Godsbeeld. Maar wat er geschetst wordt, voegt wel toe aan de manier waarop wij naar Simchat Tora, Vreugde der Wet, kunnen kijken. Simchat Tora gaat niet alleen om de simpele herhaling, het beëindigen en opnieuw lezen van de Tora. De cyclus van het Toralezen is onderdeel van de cyclus van het leven. Maar om dat te kunnen doen, hebben we de vreugde, de nieuwe energie nodig die komt uit een gestage, steeds weerkerende, vernieuwing van ons Jodendom.

En de vraag aan jou is dan ook: “Wat is de vernieuwing die deze feestdagen jou gebracht heeft? Wat is jouw nieuwe Tora?”

Nieuws

De Rabbijn legt uit: Ellestok ... Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: Poerim 5779 Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: 50-jarig Jubileum LJG Lees meer >>

mei

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31