Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

27 september 2021 | 21 Tishri 5782

Sjemini

Sjemini

Om de sidra van deze week te kunnen begrijpen, moet je iets weten over de manier waarop tempels vroeger functioneerden. Een tempel was niet alleen een plek waar je de godheid kon ontmoeten. Tempels vervulden ook maatschappelijke functies. Een tempel kon een bibliotheek bevatten en op die manier functioneren als bewaarplaats van kennis die van generatie op generatie werd overgedragen. Koningen gebruikten tempels als de plaats om wetten te deponeren, zodat iedereen kon weten wat er van hen verwacht werd. Omdat de tempel gold als bewaarplaats, was het ook een redelijk veilige plaats om geld of schatten op te slaan. Dieven bleven er liever weg. Helemaal veilig waren schatten niet. Vijanden richtten zich juist op tempels omdat daar wat te halen was.

Tempels functioneerden ook op andere manieren als bewaarplaats, bijvoorbeeld van vuur. De vaardigheid om vuur te hanteren en nuttig te gebruiken, ligt aan het begin van onze menselijke cultuur. Maar als je weleens geprobeerd hebt om zonder lucifers of aansteker een vuurtje te maken dan weet je dat dit geen sinecure is. Om er steeds over te kunnen beschikken moet je er voortdurend over waken.

Het vuur in de Misjkan en later in de Tempel in Jerusalem werd altijd aangehouden. Overdag brandde het vuur op het altaar, gedurende de nacht werden de overgebleven delen van de offerdieren verbrand. Het vuur in de menora, de zevenarmige kandelaar in de Tempel werd van dag tot dag verzorgd.

In onze sidra wordt uitgelegd dat het om bijzonder vuur gaat. Wanneer de Misjkan gereed is, worden verschillende offers geprepareerd en op het altaar gelegd. Het wordt niet door mensen aangestoken. Er komt een bliksemflits uit de Hemel, God steekt het vuur zelf aan. Het vuur dat in de Misjkan bewaard wordt, is het Goddelijke vuur. Bij de bouw van de Tempel in Jerusalem gebeurt hetzelfde. Wanneer de Tempel gereed is en de offers zijn op het altaar uitgestald, komt er een vuur uit de Hemel dat de offers verteert. Tegelijk verschijnt Gods Glorie in de Tempel (2 Diwree ha-Jamim [Kronieken] 7:1). Het vuur is een teken van de acceptatie van de Tempel door God.

Verschillende midrasjim vertellen dat het vuur na de verwoesting van de Tempel werd bewaard. Een van de mooiste versies van het verhaal staat in 2 Makkabeeën. De Makkabeeën-boeken zijn van oorsprong Joods, maar maken geen deel uit van Tenach. In 2 Makkabeeën 1:19 ev. waren het de Kohanim die het vuur bewaarden in een put. Toen Nechemja de Tempel wilde herbouwen, vond hij in de put geen vuur, maar een vreemde vloeistof. Nadat deze vloeistof over de offers werd gegoten, vatten deze uit zichzelf vlam. Hierdoor was de Tweede Tempel verbonden met de Eerste, hetzelfde Goddelijke vuur werd er bewaard.

Je kunt onze versie van het Chanoeka-verhaal ook op deze manier begrijpen. Het vuur in de menora werd wel door mensen aangestoken, maar bleef door een wonder acht dagen branden. Voor de goede verstaander is dit een symbool van de acceptatie van de her-ingewijde Tempel.

In onze sjoel vind je, net zoals in andere sjoels, een Ner Tamid, een lamp die altijd brandend gehouden wordt. Bij ons is het niet meer dan een symbool. De elektrische lamp gaat gewoon uit wanneer deze is uitgebrand. Iemand moet dan een ladder pakken om er een nieuwe lamp in te draaien.

Wij hebben geen Tempel meer en ook niet de noodzaak om vuur van dag tot dag te bewaren en bewaken. Het werkelijk Goddelijke vuur dat wij moeten bewaren is van een heel andere aard. Het heeft te maken met onze traditie waarvan wij elkaar ook vertellen dat deze in de woestijn is ontstaan, toen de Tien Woorden aan ons gegeven werden op de berg Sinai. Als wij Jodendom zien als een vuur, dan is het onze taak, als priesters van onze persoonlijke Tempel, om het in ons leven brandend te houden. Iedere dag opnieuw. Dat gaat niet zomaar, daar is ook zorg voor nodig. 

Nieuws

Fotoalbum toegevoegd: Dagtocht Rotterdam op 25 augustus 2019 Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: Poerim 5780 Lees meer >>
De Rabbijn legt uit: Offer... Lees meer >>

september

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30