Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

01 oktober 2022 | 6 Tishri 5783

Tsav

Tsav

Heb je wel eens geprobeerd om vuur te maken op de ouderwetse manier, bijvoorbeeld met een vuurboog? Zo ja, dan weet je dat dit meestal niet lukt. Een lucifer is een stuk eenvoudiger. En nog beter is als je het vuur onderhoudt, zodat je het van plek naar plek kunt overnemen.

De Tempel van Jeruzalem was in de oudheid veel meer dan alleen maar een offerplaats. Het had bijvoorbeeld ook een rol als centrum van rechtspraak. Het vormde de top in de piramide van lokale gerechtshoven. De bibliotheek van de Tempel was ook een plek waar traditionele kennis werd bewaard. Bijvoorbeeld de geschreven versies van de Tora met de grootste autoriteit. En om nog maar iets te noemen, Kohaniem in de Tempel functioneerden ook als beoordelaars van ziekten. Ze besloten over, zeg maar, quarantaine. Daarover meer over een paar weken.

In de sidra van deze week, Tsav, worden allerlei offerrituelen besproken. Daar tussenin wordt, min of meer tussen neus en lippen, een van de belangrijkste functies van de Tempel benoemd. Misschien staat het er zo terloops omdat het in de oudheid vanzelfsprekend was. De Tempel was een bewaarplaats van vuur. Het is de taak van de Kohaniem om het vuur op het altaar en dat van de Menora (de kandelaar in de Tempel) altijd brandend te houden (Wajikra [Leviticus] 6:6). De Tempel is daarmee ook de plek in de stad waar altijd vuur te vinden is zodat je het niet opnieuw hoeft te maken.

De Tempel is er niet meer, het vuur op het altaar is gedoofd. Heel veel van de gebruiken die wij vinden in de Tora, kunnen we niet meer uitvoeren. Om ons er toch mee te kunnen verbinden, hebben ze een spirituele invulling gekregen.

Wanneer bij de opdracht voor de bouw van de Misjkan, de Tabernakel, wordt gezegd dat je die moet bouwen opdat God in je midden kan wonen, hoor je vaak de uitleg dat “in je midden” betekent, in je eigen hart. Wanneer er staat dat het vuur op het altaar altijd moet branden, wordt dat het vuur in je hart dat moet blijven branden.

Je kunt dat lezen als een taak voor ieder van ons, voor jezelf. De opdracht om de relatie met God en het Jodendom levend te houden in je eigen hart. Maar juist in deze tijd, nu de contacten met anderen zoveel moeilijker zijn vast te houden, is het ook een opdracht aan ons allemaal. We zijn allemaal Kohaniem in de Tempel en het is onze opdracht om het vuur te laten branden, ook in het hart van onze medemensen. Zodat onze gemeenschap in stand blijft. Zelfs als je alleen bent en in isolement, kun je een ander bellen of appen om op die manier het vuur van en voor de gemeenschap te laten branden. Want opnieuw een gemeenschap bouwen, is zo makkelijk niet.

 

Nieuws

Fotoalbum toegevoegd: installatie Rabbijn Peter Luijendijk op 19 juni 2022 Lees meer >>
De Rabbijn legt uit: Offer... Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: op Sjabbat 21 mei 2022 nam Albert afscheid als rabbijn van onze LJG Lees meer >>

oktober

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31