Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

16 september 2019 | 16 Elul 5779

wa'etchanan

wa'etchanan

In de sidra wordt, meer dan elders in Tora, er nadruk op gelegd dat je toch vooral geen afbeelding mag maken van God. Het lijkt erop dat het maken van een afbeelding van God in dit gedeelte van Dewarim de ergste overtreding is die een mens kan doen. Alsof het de belangrijkste voorwaarde van het Verbond tussen mens en God is:

Wees op uw hoede, dat u het verbond van de Eeuwige, uw God, dat Hij met u gesloten heeft, niet vergeet en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig ding dat de Eeuwige, uw God, u verboden heeft. (Dewarim [Deuteronomium] 4:23)

Voor ons, in onze dagen, is het verbod op een afbeelding nogal vanzelfsprekend geworden. Als klein kind leren we al dat God geen man met een baard is die op een troon zit. God is niet op een speciale plaats, maar overal, zowel in de Hemel als in ons eigen hart. Een afbeelding zou God klein en tastbaar maken, wegnemen van de universele macht die Hij vertegenwoordigt. In de wereld van de Tora is het echter niet zo vanzelfsprekend dat God geen uiterlijk heeft. Denk maar aan het scheppingsverhaal waarin ons gemeld wordt dat de mens in Gods venebeeld is geschapen. Zelfs al heeft Hij een vorm, dan mogen wij die niet namaken. Voor God zelf gelden natuurlijk andere regels.

De belangrijkste term in het boek Dewarim is wel het woord “Sjema”, “Luister”. Het “Sjema” de tekst die zo’n belangrijke plaats in onze gebeden heeft gekregen, komt uit de sidra van deze week. Het boek legt er nadruk op dat je God moet liefhebben en ook vrezen, niet omdat je Hem gezien hebt, maar omdat je Zijn stem gehoord hebt uit het vuur op de berg Sinaï toen de Tien Woorden (de Tien Geboden) gegeven werden. Volgens Dewarim kunnen gewone mensen God blijkbaar wel horen. God toont zich echter niet, of misschien alleen aan Mosjé.

Waarom is dat belangrijk? Terwijl ik dit commentaartje aan het voorbereiden was, moest ik denken aan iets dat ik anderen wel heb horen zeggen en zelf ook wel zeg, namelijk dat ik liever eerst het boek lees, voor ik de film zie. Een film is een specifieke interpretatie. Als je die als eerste gezien hebt, kun je er moeilijk afscheid van nemen. Als je eerst het boek leest, maak je je eigen beeld. Zie eerst de film dan blijf je, als het ware, daarna het verhaal zien door de ogen van een ander. Een godenbeeld is een bepaalde interpretatie van een godheid. Het legt de eigenschappen van de godheid vast voor de aanschouwer, je ziet de godheid door de ogen van een ander.

In het Jodendom is God één, God is tegelijkertijd uniek en ondeelbaar. Je kunt God ook niet beschrijven door enkele eigenschappen te noemen, Gods eigenschappen zijn onbegrensd. Ieder mens is anders, ook wij zijn allemaal uniek. Dat betekent dat ieder van ons een speciale, eigen relatie met God kan hebben. En omdat wij die allemaal zelf moeten vinden, is een afbeelding, de relatie van een ander, niet bruikbaar.

Nieuws

Fotoalbum toegevoegd: Dagtocht Rotterdam op 25 augustus 2019 Lees meer >>
De Rabbijn legt uit: Uit je dak gaan ... Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: 50-jarig Jubileum LJG Lees meer >>

september

  • <  
  •   >
z m d w d v z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30