Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

27 november 2022 | 3 Kislev 5783

Wajigasj

Wajigasj

Hoe moet je dat nou zien. Wanneer Joseef zich bekend heeft gemaakt aan zijn broers, geeft hij uitleg over de situatie:

Toen zei Joseef tegen zijn broers: ‘Kom toch wat dichter bij mij.’ En ze kwamen dichterbij. ‘Ik ben jullie broer Joseef,’ zei hij, ‘die jullie naar Egypte hebben verkocht. En nu hoeven jullie niet bedroefd te zijn of boos op jezelf, dat jullie me hierheen verkocht hebben, want tot levensbehoud heeft God mij voor jullie uitgezonden'. (Beresjit [Genesis] 45:4-5)

De uitleg die Joseef geeft, is net zozeer voor ons, als toeschouwers, bedoeld als voor de broers. Er ligt een goddelijk plan ten grondslag aan de gebeurtenissen. De broers hoeven zich niet persoonlijk aan te rekenen dat ze zich hadden voorgenomen Joseef eigenhandig of indirect om te brengen. Er is een goede uitkomst. Ze zijn slechts pionnen in een groter geheel.

De vraag is natuurlijk of je heel de Tora zo moet lezen. Was het vooraf de bedoeling dat Adam en Chava zouden eten van de boom van Kennis van Goed en Kwaad in de tuin van Eden? Of gaat het alleen maar om gebeurtenissen die een herkenbare positieve afloop hebben, onafhankelijk van de oorspronkelijke bedoeling.

De broers worden niet door Joseef gestraft maar als je verder leest in Tora merk je dat het ook niet helemaal goed komt. Joseef blijft verbonden aan het hof van de Farao, de familie gaat wonen in het land Goshen. Wanneer Ja’akov is gestorven, zijn de broers nog steeds bang voor represailles. (Zie Beresjit 50:17-21)

Ik schreef dat de uitleg van Joseef net zozeer voor de broers, als voor ons is bedoeld. Ik kan mij echter niet aan de gedachte onttrekken dat de broers er wel erg makkelijk van afkomen. Wellicht is het eigenlijk Joseef, het slachtoffer van de daden van zijn broers, die het op de eerste plaats nodig heeft zijn eigen verhaal te zien in het licht van een groter geheel.

Uiteindelijk geldt dat ook wel voor onszelf. De beslissingen die wij nemen in ons eigen leven en datgene dat ons overkomt, ten goede of ten kwade, lijkt incidenteel. Jodendom leert ons echter dat er, op de een of andere manier een verband is, een doorgaande geschiedenis. Wij zijn als mensen meer dan de som der delen.

Nieuws

Fotoalbum toegevoegd: installatie Rabbijn Peter Luijendijk op 19 juni 2022 Lees meer >>
De Rabbijn legt uit: Offer... Lees meer >>
Fotoalbum toegevoegd: op Sjabbat 21 mei 2022 nam Albert afscheid als rabbijn van onze LJG Lees meer >>

september

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30